برگزاری دوره مهارت آموزی ژنتیک مولکولی – اردیبهشت ۹۸


جهت ثبت نام با شماره تلفن ٢٢٧٩٩٠٩٢ تماس بگيريد

محورهای دوره:
آشنایی با وسایل آزمایشگاه
استخراج DNA
اسپکتوفتومتری
مبانی PCR
الکتروفورز
طراجی پرایمر

زمان: ٢٧اردیبهشت ۹۸
مکان: آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنووا

آدرس:خیابان شریعتی، خیابان دولت، بلوار کاوه، بالاتر از اخلاقی شرقی، پلاک ۱۷ ساختمان کیمیا، طبقه ۲ واحد ۱۱- آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنووا